Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Sociālās uzņēmējdarbības attīstības tendenču novērtēšana Latvijā
Title in English Assessment of Trends in Social Entrepreneurship in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nadežda Semjonova
Reviewer Asoc. Profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Abstract Bakalaura darba autors: Sņežana Bartule Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., docente Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Sociālās uzņēmējdarbības attīstības tendenču novērtēšana Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 8 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu, 19 angļu un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izpētīti sociālās uzņēmējdarbības teorētiski aspekti un attīstības posmi pasaulē un Latvijā. Apzinātas sociālo uzņēmējdarbību raksturojošas īpašības – sociālā ietekme un sociālās inovācijas. Aprakstīti sociālās uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums un atbalsta mehānismi Eiropas Savienībā un Latvijā. Apkopoti sociālo uzņēmējdarbību raksturojošie statistiskie dati. Izanalizēti sociālo uzņēmumu finanšu radītāji. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bartule, S. (2021). Sociālās uzņēmējdarbības attīstības tendenču novērtēšana Latvijā. Bakalaura darbs. Zinātniskā vadītāja Dr. oec. Nadežda Semjonova. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 65 lpp.
Keywords sociālā uzņēmējdarbība, sociālais bizness, sociālais uzņēmums, sociālais uzņēmējs
Keywords in English social entrepreneurship, social business, social enterprise, social entrepreneur
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.05.2021 14:47:59