Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Bankas operacionālo izmaksu samazināšanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Possibilities for Reducing Operational Costs of a Bank
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents Profesore, Dr.oec. Irina Voronova
Anotācija Bakalaura darba autors: Vitālijs Larkins Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Konstantins Kozlovskis Bakalaura darba temats: Bankas operacionālo izmaksu samazināšanas iespējas Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 7 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 43 avoti latviešu, angļu un krievu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir identificēt iespējās kā samazināt operacionālas izmaksas, nesamazinot kopējos finanšu rādītājus un klientu skaitu banka. Pirmajā daļā – aprakstīti bankas pakalpojumi, vide, kurā darbojas bankas, kā arī izskatīts digitalizācijas process un tās šodienas iespējās. Izskatīti rīki, priekš bankas pakalpojumu virtualizācijas. Otrajā daļā – tiek izskatīta virtuālās filiāles koncepcija. Tiek aprēķinātas un salīdzinātas izmaksas, kas nepieciešami ikdienas darbībai priekš parastas un virtuālās filiāles. Tiek izskatītas papildus iespējas ka samazināt operacionālas izmaksas bankai. Kā arī tiek veikta SVID analizē saistība ar virtuālās filiāles ieviešanu Citadele bankā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Larkins, V., Kozlovskis, K. (2021). Bankas operacionālo izmaksu samazināšanas iespējas. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalauru akadēmiskā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 58 lpp.
Atslēgas vārdi banka, operacionalas izmaksas, digitalizacija
Atslēgas vārdi angļu valodā bank, operational costs, digitization
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 13:41:58