Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Bankas operacionālo izmaksu samazināšanas iespējas
Title in English Possibilities for Reducing Operational Costs of a Bank
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Konstantins Kozlovskis
Reviewer Profesore, Dr.oec. Irina Voronova
Abstract Bakalaura darba autors: Vitālijs Larkins Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Konstantins Kozlovskis Bakalaura darba temats: Bankas operacionālo izmaksu samazināšanas iespējas Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 7 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 43 avoti latviešu, angļu un krievu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir identificēt iespējās kā samazināt operacionālas izmaksas, nesamazinot kopējos finanšu rādītājus un klientu skaitu banka. Pirmajā daļā – aprakstīti bankas pakalpojumi, vide, kurā darbojas bankas, kā arī izskatīts digitalizācijas process un tās šodienas iespējās. Izskatīti rīki, priekš bankas pakalpojumu virtualizācijas. Otrajā daļā – tiek izskatīta virtuālās filiāles koncepcija. Tiek aprēķinātas un salīdzinātas izmaksas, kas nepieciešami ikdienas darbībai priekš parastas un virtuālās filiāles. Tiek izskatītas papildus iespējas ka samazināt operacionālas izmaksas bankai. Kā arī tiek veikta SVID analizē saistība ar virtuālās filiāles ieviešanu Citadele bankā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Larkins, V., Kozlovskis, K. (2021). Bankas operacionālo izmaksu samazināšanas iespējas. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalauru akadēmiskā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 58 lpp.
Keywords banka, operacionalas izmaksas, digitalizacija
Keywords in English bank, operational costs, digitization
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.05.2021 13:41:58