Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Darbinieku motivēšana un tās novērtēšana augstākās izglītības iestādē
Nosaukums angļu valodā Employee Motivation and Its Evaluation at Higher Education Institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Celmiņa
Recenzents Prakt. Docente, Mg.oec. Līga Kamola
Anotācija Bakalaura darba autore: Ieva Bite Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: vieslektore Mg. psych. Laura Celmiņa Bakalaura darba temats: Darbinieku motivēšana un tās novērtēšana augstākās izglītības iestādē Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp, tajā iekļauti 31 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 58 avoti latviešu, 9 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā tika aprakstīts par valsts un privātajām augstskolā Latvijā. Pētāmā augstskola ir privātā augstskola RISEBA. Kā arī pirmajā nodaļā tika aprakstītas teorijas par paaudžu dažādību, motivāciju un vadības stiliem. Pētījuma daļā tika aprakstīts pētījums par augstskolas RISEBA darbinieku un vadītāju motivāciju un motivācijas sistēmu, kā arī veikta iegūto datu analīze, secinājumi un uzrakstīti priekšlikumi vadītājiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bite, I., Celmiņa, L. (2021). Darbinieku motivēšana un tās novērtēšana augstākās izglītības iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 78 lpp
Atslēgas vārdi Darbinieku motivēšana, izglītības iestāde, paaudžu dažādība
Atslēgas vārdi angļu valodā Employee motivation, educational institution, intergenerational diversity
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 11:10:22