Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Darbinieku motivēšana un tās novērtēšana augstākās izglītības iestādē
Title in English Employee Motivation and Its Evaluation at Higher Education Institution
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Laura Celmiņa
Reviewer Prakt. Docente, Mg.oec. Līga Kamola
Abstract Bakalaura darba autore: Ieva Bite Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: vieslektore Mg. psych. Laura Celmiņa Bakalaura darba temats: Darbinieku motivēšana un tās novērtēšana augstākās izglītības iestādē Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp, tajā iekļauti 31 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 58 avoti latviešu, 9 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā tika aprakstīts par valsts un privātajām augstskolā Latvijā. Pētāmā augstskola ir privātā augstskola RISEBA. Kā arī pirmajā nodaļā tika aprakstītas teorijas par paaudžu dažādību, motivāciju un vadības stiliem. Pētījuma daļā tika aprakstīts pētījums par augstskolas RISEBA darbinieku un vadītāju motivāciju un motivācijas sistēmu, kā arī veikta iegūto datu analīze, secinājumi un uzrakstīti priekšlikumi vadītājiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bite, I., Celmiņa, L. (2021). Darbinieku motivēšana un tās novērtēšana augstākās izglītības iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 78 lpp
Keywords Darbinieku motivēšana, izglītības iestāde, paaudžu dažādība
Keywords in English Employee motivation, educational institution, intergenerational diversity
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.05.2021 11:10:22