Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ārējā komunikācija un tās pilnveides iespējas pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā External Communication and Its Development Possibilities at Service Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Prakt. docents, Mg.oec. Uldis Kamols
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Kaspars Ļubarts Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. docente Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Ārējā komunikācija un tās pilnveides iespējas pakalpojumu uzņēmumā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 9 attēli un 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 50 avoti latviešu, 9 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir novērtēt pakalpojumu uzņēmuma ārējo komunikāciju un sniegt priekšlikumus tās pilnveidei. Pirmajā darba daļā aplūkoti teorētiskie jautājumi par komunikāciju – definīcija, tās veidi, ārējās komunikācijas mērķi un loma uzņēmuma komunikācijas veidošanā. Otrajā darba daļā aplūkots pētāmais pakalpojumu uzņēmums, veikta tā SVID analīze, aprakstīti sniegtie pakalpojumi, noteikta pakalpojuma mērķauditorija, kā arī izpētīta uzņēmuma ārējā komunikācija. Darba gaitā veikta uzņēmuma pārstāvja intervija un patērētāju anketēšana par pakalpojumu uzņēmuma pašreizējo komunikāciju ar klientiem. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, apkopotas iespējamās pilnveides iespējas ārējās komunikācijas uzlabošanai starp uzņēmumu un patērētāju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ļubarts, K., Andersone, I. (2021). Ārējā komunikācija un tās pilnveides iespējas pakalpojumu uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 61 lpp.
Atslēgas vārdi ārējā komunikācija, pilnveide, uzņēmējdarbība, pakalpojumu uzņēmums.
Atslēgas vārdi angļu valodā External Communication, improvement, business, service company
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 09:04:37