Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ārējā komunikācija un tās pilnveides iespējas pakalpojumu uzņēmumā
Title in English External Communication and Its Development Possibilities at Service Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Prakt. docents, Mg.oec. Uldis Kamols
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Kaspars Ļubarts Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. docente Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Ārējā komunikācija un tās pilnveides iespējas pakalpojumu uzņēmumā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 9 attēli un 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 50 avoti latviešu, 9 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir novērtēt pakalpojumu uzņēmuma ārējo komunikāciju un sniegt priekšlikumus tās pilnveidei. Pirmajā darba daļā aplūkoti teorētiskie jautājumi par komunikāciju – definīcija, tās veidi, ārējās komunikācijas mērķi un loma uzņēmuma komunikācijas veidošanā. Otrajā darba daļā aplūkots pētāmais pakalpojumu uzņēmums, veikta tā SVID analīze, aprakstīti sniegtie pakalpojumi, noteikta pakalpojuma mērķauditorija, kā arī izpētīta uzņēmuma ārējā komunikācija. Darba gaitā veikta uzņēmuma pārstāvja intervija un patērētāju anketēšana par pakalpojumu uzņēmuma pašreizējo komunikāciju ar klientiem. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, apkopotas iespējamās pilnveides iespējas ārējās komunikācijas uzlabošanai starp uzņēmumu un patērētāju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ļubarts, K., Andersone, I. (2021). Ārējā komunikācija un tās pilnveides iespējas pakalpojumu uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 61 lpp.
Keywords ārējā komunikācija, pilnveide, uzņēmējdarbība, pakalpojumu uzņēmums.
Keywords in English External Communication, improvement, business, service company
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.05.2021 09:04:37