Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par ārējie finanšu resursu piesaisti jaunajiem uzņēmumiem Latvijā
Nosaukums angļu valodā Study on Attracting External Financial Resources to New Companies in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Asoc. Profesors, Dr.oec. Konstantins Kozlovskis
Anotācija Bakalaura darba autors: Valters Vindelis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs Bakalaura darba temats: Pētījums par ārējie finanšu resursu piesaisti jaunajiem uzņēmumiem Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 19 attēli un 13 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu un 77 angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba tika pētīta Latvijas jaunuzņēmumu ārējo finanšu resursu piesaisti Latvijā un pasaulē. Darbā tika sniegti teorētiskie fakti par pasaulē pieņemtajiem jaunuzņemumu filozofiju un ārējie finanšu avoti veidi. Pētījuma tika pielietoti multimetožu pētījumā metodes, kuras sastāvēja no divām kvantitatīvajām pētījumā metodēm: literatūras un statistikas analīze, un divām kvalitatīvajām pētījumā metodēm: dokumentu analīze un gadījuma pētījumi. Balsoties uz iegūtajiem rezultātiem pētījuma daļā, ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vindelis, V., Ščeulovs, D. (2021). Pētījums par ārējie finanšu resursu piesaisti jaunajiem uzņēmumiem Latvijā.. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 70 lpp.
Atslēgas vārdi Jaunie uzņēmumi, jaunuzņēmumi, ārējie finanšu avoti, finansējums, uzņēmējdarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā New companies, Start-up, external financial resources, funding, entrepreneurship
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 09:01:13