Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pētījums par ārējie finanšu resursu piesaisti jaunajiem uzņēmumiem Latvijā
Title in English Study on Attracting External Financial Resources to New Companies in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Asoc. Profesors, Dr.oec. Konstantins Kozlovskis
Abstract Bakalaura darba autors: Valters Vindelis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs Bakalaura darba temats: Pētījums par ārējie finanšu resursu piesaisti jaunajiem uzņēmumiem Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 19 attēli un 13 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu un 77 angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba tika pētīta Latvijas jaunuzņēmumu ārējo finanšu resursu piesaisti Latvijā un pasaulē. Darbā tika sniegti teorētiskie fakti par pasaulē pieņemtajiem jaunuzņemumu filozofiju un ārējie finanšu avoti veidi. Pētījuma tika pielietoti multimetožu pētījumā metodes, kuras sastāvēja no divām kvantitatīvajām pētījumā metodēm: literatūras un statistikas analīze, un divām kvalitatīvajām pētījumā metodēm: dokumentu analīze un gadījuma pētījumi. Balsoties uz iegūtajiem rezultātiem pētījuma daļā, ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vindelis, V., Ščeulovs, D. (2021). Pētījums par ārējie finanšu resursu piesaisti jaunajiem uzņēmumiem Latvijā.. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 70 lpp.
Keywords Jaunie uzņēmumi, jaunuzņēmumi, ārējie finanšu avoti, finansējums, uzņēmējdarbība
Keywords in English New companies, Start-up, external financial resources, funding, entrepreneurship
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.05.2021 09:01:13