Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Digitālo pakalpojuma nodokļa ieviešanas stratēģija Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Strategy for Introducing a Digital Services Tax in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Justīna Hudenko, RTU Muitas un nodokļu docente, Dr.oec.
Anotācija Paškovska A. Digitālo pakalpojumu ieviešanas stratēģija Latvijā: Maģistra darbs. Maģistra profesionālo studiju programma “Muitas un nodokļu administrēšana”. Digitālais tirgus un digitālā ekonomika arvien straujāk aug un ir viena no Eiropas Komisijas politikas prioritātēm. Pašreizējais nodokļu regulējums valstīs nav pietiekams digitālajiem uzņēmumiem, jo tas ir izstrādāts priekš tradicionālu uzņēmumu modeļiem, pieņemot, ka uzņēmuma peļņa ir jāapliek ar nodokli tur, kur peļņa tiek radīta fiziskas klātbūtnes apstākļos. Līdz ar politiku, kas ir veidota tradicionāliem uzņēmumiem, digitālā ekonomika rada dažādus izaicinājumus un problēmas jaunas nodokļu sistēmas ieviešanai, sākot ar digitālās ekonomikas specifiku un digitālu rīku neesamība dažādu digitālo ekonomisko darbību mērīšanai, beidzot ar godīgu nodokļu piemērošanu visiem ekonomiskās aktivitātes veicējiem un sabiedrības izaugsmes veicināšanu. Līdz vienotas nodokļu sistēmas izveidei, valstis saskarās ar izaicinājumu, veidot pagaidu nodokļa regulējumu. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71.lpp, kurā ir iekļauti 19 attēli un 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu un 22 avoti angļu valodā, un 2 poļu valodā. Darba mērķis ir izstrādāt iespējamos risinājumus digitālo pakalpojuma nodokļa ieviešanai Latvijā. Maģistra darba pētījuma objekts ir digitālo pakalpojuma nodokļa ieviešanas stratēģijas veidošana. Pirmajā daļā ir aprakstīta vispārīga nozīme digitālajai ekonomikai pasaulē un tās attīstība. Tāpat tiek apskatīti izaicinājumi un dažādas problēmas digitālā nodokļa pakalpojuma ieviešanā. Otrajā daļā tiek pētītas citu valstu pieredzes digitālo pakalpojumu nodokļa ieviešanā. Tiek pētīti nodokļa raksturojošie elementi un tiek noteikti nodokļu elementi, kurus varētu attiecināt uz nodokļa ieviešanu Latvijā, kā arī tiek izvērtēta Latvijas gatavība nodokļa ieviešanā. Trešajā daļā tiek norādīti praktiski risinājumi un riski digitālo pakalpojuma nodokļa ieviešanā. Būtiskākie secinājumi un priekšlikumi – nodokli izmanto kā taisnīguma principa ievērošanas instrumentu, taču nodokļa iekasēšanas efektivitāte ir zema, preventīvu pasākumu veidošana un nodokļu maksātāju izglītošana var uzlabot nodokļa iekasēšanas rezultātus.
Atslēgas vārdi digitālais pakalpojumu nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā digital service tax
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 08:53:55