Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Digitālo pakalpojuma nodokļa ieviešanas stratēģija Latvijā”
Title in English “Strategy for Introducing a Digital Services Tax in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Justīna Hudenko, RTU Muitas un nodokļu docente, Dr.oec.
Abstract Paškovska A. Digitālo pakalpojumu ieviešanas stratēģija Latvijā: Maģistra darbs. Maģistra profesionālo studiju programma “Muitas un nodokļu administrēšana”. Digitālais tirgus un digitālā ekonomika arvien straujāk aug un ir viena no Eiropas Komisijas politikas prioritātēm. Pašreizējais nodokļu regulējums valstīs nav pietiekams digitālajiem uzņēmumiem, jo tas ir izstrādāts priekš tradicionālu uzņēmumu modeļiem, pieņemot, ka uzņēmuma peļņa ir jāapliek ar nodokli tur, kur peļņa tiek radīta fiziskas klātbūtnes apstākļos. Līdz ar politiku, kas ir veidota tradicionāliem uzņēmumiem, digitālā ekonomika rada dažādus izaicinājumus un problēmas jaunas nodokļu sistēmas ieviešanai, sākot ar digitālās ekonomikas specifiku un digitālu rīku neesamība dažādu digitālo ekonomisko darbību mērīšanai, beidzot ar godīgu nodokļu piemērošanu visiem ekonomiskās aktivitātes veicējiem un sabiedrības izaugsmes veicināšanu. Līdz vienotas nodokļu sistēmas izveidei, valstis saskarās ar izaicinājumu, veidot pagaidu nodokļa regulējumu. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71.lpp, kurā ir iekļauti 19 attēli un 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu un 22 avoti angļu valodā, un 2 poļu valodā. Darba mērķis ir izstrādāt iespējamos risinājumus digitālo pakalpojuma nodokļa ieviešanai Latvijā. Maģistra darba pētījuma objekts ir digitālo pakalpojuma nodokļa ieviešanas stratēģijas veidošana. Pirmajā daļā ir aprakstīta vispārīga nozīme digitālajai ekonomikai pasaulē un tās attīstība. Tāpat tiek apskatīti izaicinājumi un dažādas problēmas digitālā nodokļa pakalpojuma ieviešanā. Otrajā daļā tiek pētītas citu valstu pieredzes digitālo pakalpojumu nodokļa ieviešanā. Tiek pētīti nodokļa raksturojošie elementi un tiek noteikti nodokļu elementi, kurus varētu attiecināt uz nodokļa ieviešanu Latvijā, kā arī tiek izvērtēta Latvijas gatavība nodokļa ieviešanā. Trešajā daļā tiek norādīti praktiski risinājumi un riski digitālo pakalpojuma nodokļa ieviešanā. Būtiskākie secinājumi un priekšlikumi – nodokli izmanto kā taisnīguma principa ievērošanas instrumentu, taču nodokļa iekasēšanas efektivitāte ir zema, preventīvu pasākumu veidošana un nodokļu maksātāju izglītošana var uzlabot nodokļa iekasēšanas rezultātus.
Keywords digitālais pakalpojumu nodoklis
Keywords in English digital service tax
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.05.2021 08:53:55