Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Latvijas Komercbankas pakalpojumu mārketinga pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project for enhancement of marketing activities for services of the Commercial Bank of Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. N.Lāce
Reviewer
Abstract Diplomprojekta darbu Latvijas komercbankas pakalpojumu mārketinga pilnveidošanas projekts" izstrādājusi Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras studente specializācijā mārketinga un tirdzniecības ekonomikā - Santa Leimane. Diplomprojekta darba apjoms: 84 lpp, 15 tabulas, 38 attēli, 5 formulas, 4 pielikumi un 23 izmantotie literatūras avoti. Darba mērķis: izstrādāt pakalpojumu mārketinga pilnveidošanas projektu Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiālei, lai veidotu ilgstošu sadarbību ar esošajiem klientiem, iegūtu jaunu tirgus daļu, veidotu ilglaicīgas attiecības ar darbiniekiem, kā arī paaugstināt bankas atpazīstamību. Darba uzdevumi: 1. Analizēt bankas iekšējo un ārējo vidi, lai izvirzītu problēmas; 2. Izpētīt jauna tirgus ieguves iespējas; 3. Sniegt priekšlikumus bankas komunikācijas ar klientiem pilnveidošanai; 4. Izstādāt priekšlikumus darbinieku motivācijai; 5. Parādīt darbības modeļus, ar kuru palīdzību iegūt peļņas aprēķinus nākamiem gadiem; 6. Izanalizēt darba riskus noteiktajā darba vidē un izvirzīt priekšlikumus to mazināšanai. Darbā apskatīta Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles darbība, tās raksturojošie rādītāji - bankas vēsture Latvijā, piedāvātie pakalpojumi, bankas struktūra un darbinieki, klientu raksturojošie rādītāji, tika veikta Nordea bankas Baltijas grupas finanšu analīze un konkurentu analīze. Darba rezultātā tiks formulētas problēmas un ieteikti priekšlikumi autores apskatīto problēmu mazināšanai.
Keywords santa
Keywords in English santa
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 16:46:17