Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu loma ilgtspējīgas veselības sistēmas nodrošināšanai"
Nosaukums angļu valodā “The Role of Taxation in Ensuring a Sustainable Health System”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Baiba Šmite-Roķe, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Maģistra darba tēma „Nodokļu loma ilgtspējīgas veselības nodrošināšanai”. Laba nodokļu sistēma ir izaugsmi veicinoša, nesekmē izvairīšanos no nodokļiem, nodrošina adekvātus ieņēmumus valsts budžetā un sabiedrībā tiek uzskatīta par taisnīgu. Ekoloģiskas, ekonomiskas un sociālas problēmas lielā mērā ir atkarīgas no valsts īstenotās fiskālās politikas un nodokļu sistēmas. Nodokļu loma veselības sistēmas ilgtspējas novērtējumā ir svarīgs atbalsta rīks nodokļu politikas veidošanā, publiskajā komunikācijā un tautsaimniecības attīstībā. Maģistra darba „ Nodokļu loma ilgtspējīgas veselības nodrošināšanai” mērķis ir novērtēt kādi nodokļi attiecas uz ilgtspējīgas veselības nodrošināšanu, jo katras valsts pastāvēšanas pamatnē ir nodokļu iekasēšana, bez kuras valsts izaugsme un primāro funkciju nodrošināšana nav īstenojama, autores gadījumā veselības sistēmas nodrošināšana. Izmantojot jaunākos datus, izpētīt kādā situācijā ir Latvijas veselības sistēma relatīvi pret citām vadošajām pasaules valstīm, noskaidrot veselības aprūpes pieejamību. Un uz veiktās izpētes pamata sagatavot atsevišķas rekomendācijas obligātās veselības aprūpes apdrošināšanas ietekmi Latvijā. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām (analītiskā daļa, lietiškā pētījuma daļa un pētījumu aprēķinu daļa). Autore pēta nodokļus, veltot īpašu uzmanību VSAO iemaksām, to ietekmi uz labklājību un ilgtspējīgas veselības aprūpes nodrošināšanu, kā arī veselības aprūpes finansēšanas teorētiskos aspektus, Latvijas un pasaules medicīnas finansēšanas raksturojumus, un optimizācijas iespējas Latvijas medicīnā. Nobeigumā autore balstoties uz iegūto informāciju, veikt secinājumus, izvirzīt ieteikumus par nepieciešamiem pasākumiem nodokļu politikas un nodokļu administrācijas darbības pilnveidošanai veselības sistēmas nodrošināšanai. Darba rezultātā tika veikta nodokļu loma ilgtspējīgas veselības aprūpes nodrošināšanas analīze un piedāvāta sistēmas pilnveidošanās parametri. Maģistra darbs sastāv no 85 lappusēm, 19 tabulām, 27 attēliem, 2 formulām un 5 pielikumiem.
Atslēgas vārdi ilgtspējīga attīstība, ilgtspējas novērtēšana, nodokļu sistēma, nodokļu administrācija, nodokļu politika, veselības aprūpes pieejamība, veselības aprūpes sistēma, modelis, metodoloģija
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainable development, sustainability indicators, taxation, tax system, tax administration, access to health care, tax policy, health care system, model, accessibility, methodology.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2021 17:51:28