Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Loģistikas procesu novērtēšana profesionālās izglītības kompetences centros Latvijā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of logistics processes in professional education competence centers in Latvia
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Recenzents SIA “Orkla Biscuits Production” Plānošanas nodaļas vadītāja Inita Drēziņa
Anotācija Bakalaura darba autore Šarlote Lamberte-Voroncova izstrādāja darbu ar tematu “Loģistikas procesu novērtēšana profesionālās izglītības kompetences centros Latvijā”. Darba mērķis ir izstrādāti priekšlikumi loģistikas procesu pilnveidei profesionālās izglītības kompetences centros Latvijā. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek apkopota un analizēta informācija par loģistiku un tās procesiem, skatot loģistikas procesu likumsakarības un raksturojumus. No teorētiskā viedokļa tiek definēti un raksturoti loģistikas procesi, kas attiecas uz profesionālās izglītības kompetences centriem Latvijā. Bakalaura darba otrajā daļā tiek raksturota profesionālās izglītības kompetences centru darbība, novērtēti un salīdzināti loģistikas procesi un analizēti dati. Tiek analizēta nozare, atklātas ar loģistiku saistītās problēmas dažādos profesionālās izglītības kompetences centros Latvijā. Bakalaura darba trešajā daļā tiek sniegti priekšlikumi atklāto problēmu risināšanai, kā uzlabot un efektīvāk organizēt iepirkumu procesu, kā sadalīt krājumus pēc nozīmīguma, lai nodrošinātu mācību procesā nepieciešamās materiālās vērtības. Kā uzlabot krājumu vadību, pievēršot uzmanību krājumu sadalei pēc nozīmīguma un materiālo vērtību kontrolei. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 72 lappuses. Darbā ir iekļauts 21 attēls un 20 tabulas. Darbā izmantota 31 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienība.
Atslēgas vārdi loģistikas procesu novērtēšana, izglītības iestādes loģistikas procesi, loģistika profesionālās izglītības kompetences centros
Atslēgas vārdi angļu valodā evaluation of logistics processes, logistics processes of educational institutions, logistics in professional education competence centers
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2021 17:39:22