Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language Loģistikas procesu novērtēšana profesionālās izglītības kompetences centros Latvijā
Title in English Evaluation of logistics processes in professional education competence centers in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Reviewer SIA “Orkla Biscuits Production” Plānošanas nodaļas vadītāja Inita Drēziņa
Abstract Bakalaura darba autore Šarlote Lamberte-Voroncova izstrādāja darbu ar tematu “Loģistikas procesu novērtēšana profesionālās izglītības kompetences centros Latvijā”. Darba mērķis ir izstrādāti priekšlikumi loģistikas procesu pilnveidei profesionālās izglītības kompetences centros Latvijā. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek apkopota un analizēta informācija par loģistiku un tās procesiem, skatot loģistikas procesu likumsakarības un raksturojumus. No teorētiskā viedokļa tiek definēti un raksturoti loģistikas procesi, kas attiecas uz profesionālās izglītības kompetences centriem Latvijā. Bakalaura darba otrajā daļā tiek raksturota profesionālās izglītības kompetences centru darbība, novērtēti un salīdzināti loģistikas procesi un analizēti dati. Tiek analizēta nozare, atklātas ar loģistiku saistītās problēmas dažādos profesionālās izglītības kompetences centros Latvijā. Bakalaura darba trešajā daļā tiek sniegti priekšlikumi atklāto problēmu risināšanai, kā uzlabot un efektīvāk organizēt iepirkumu procesu, kā sadalīt krājumus pēc nozīmīguma, lai nodrošinātu mācību procesā nepieciešamās materiālās vērtības. Kā uzlabot krājumu vadību, pievēršot uzmanību krājumu sadalei pēc nozīmīguma un materiālo vērtību kontrolei. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 72 lappuses. Darbā ir iekļauts 21 attēls un 20 tabulas. Darbā izmantota 31 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienība.
Keywords loģistikas procesu novērtēšana, izglītības iestādes loģistikas procesi, loģistika profesionālās izglītības kompetences centros
Keywords in English evaluation of logistics processes, logistics processes of educational institutions, logistics in professional education competence centers
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 17.05.2021 17:39:22