Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelegālās aprites ierobežošanas iespējas MKP Silene”
Nosaukums angļu valodā “Options for Restricting Illegal Movement of Alcoholic Beverages and Tobacco Products at the Silene Customs Control Point”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darbs “Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelegālās aprites ierobežošanas iespējas MKP Silene” ir izstrādāts ar mērķi izpētīt MKP Silene amatpersonu darbību nelegālā alkohola un tabakas izstrādājumu ierobežošanā. Lai sasniegtu nosprausto darba mērķi, ir veikti sekojoši uzdevumi: 1. analizēt alkohola un tabakas izstrādājumu nelegālās aprites regulēšanu; 2. aprakstīt muitas funkcijas alkohola un tabakas izstrādājumu nelegālās aprites regulēšanā; 3. izpētīt MKP Silene amatpersonu darbību nelegālā alkohola un tabakas izstrādājumu aprites ierobežošanā; 4. analizēt pārkāpumu piemērošanas praksi par nelegālā alkohola un tabakas izstrādājumu apriti MKP Silene 2017.-2020.gadā; 5. izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus nelegālā alkohola un tabakas izstrādājumu aprites ierobežošanai MKP Silene. Darba aktualitāti nosaka to, ka šodien vērojams liels nelegālo cigarešu īpatsvars kopējā cigarešu tirgus, kas rada milzīgus zaudējumus valsts budžetam neieņemto nodokļu veidā. Alkohola un tabakas izstrādājumu nelegālās aprites problēmas aktualitāti pastiprina fakts, ka Latvijā cilvēki ir pārāk iecietīgi pret nelegālo preču iegādi un neuzskata nelegālo preču iegādi par nosodāmu. Pētījuma objekts – muitas darbība MKP Silene, pētījuma priekšmets – nelegālā alkohola un tabakas izstrādājumu izplatības apkarošanas metodes un risinājumi. Bakalaura darbs sastāv no 58 lapaspusēm, ieskaitot 2 attēlus, 63 izmantotās literatūras avotus un 1 pielikumu. Darba pirmajā daļā pētīts akcīzes preces jēdziens, veidi un tiesiskais ietvars, kā arī raksturota alkohola un tabakas izstrādājumu piederība pie akcīzes preču grupas. Otrajā daļā ir apskatītas muitas funkcijas un to nozīme akcīzes preču nelegālās aprites ierobežošanā. Trešā daļa ietver MKP Silene muitas darbības analīzi, sevišķu uzmanību veltot muitas kontroles pasākumiem un kontrabandas ierobežošanas metodēm. Uz pētījumā iegūto rezultātu pamata ir izveidoti priekšlikumi nelegālās akcīzes preču aprites ierobežošanai.
Atslēgas vārdi Muita, nelegālā aprite, kontrabanda, ierobežošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs, illegal movement, smuggling, restricting
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2021 10:27:32