Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelegālās aprites ierobežošanas iespējas MKP Silene”
Title in English “Options for Restricting Illegal Movement of Alcoholic Beverages and Tobacco Products at the Silene Customs Control Point”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Gulbis
Reviewer Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darbs “Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelegālās aprites ierobežošanas iespējas MKP Silene” ir izstrādāts ar mērķi izpētīt MKP Silene amatpersonu darbību nelegālā alkohola un tabakas izstrādājumu ierobežošanā. Lai sasniegtu nosprausto darba mērķi, ir veikti sekojoši uzdevumi: 1. analizēt alkohola un tabakas izstrādājumu nelegālās aprites regulēšanu; 2. aprakstīt muitas funkcijas alkohola un tabakas izstrādājumu nelegālās aprites regulēšanā; 3. izpētīt MKP Silene amatpersonu darbību nelegālā alkohola un tabakas izstrādājumu aprites ierobežošanā; 4. analizēt pārkāpumu piemērošanas praksi par nelegālā alkohola un tabakas izstrādājumu apriti MKP Silene 2017.-2020.gadā; 5. izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus nelegālā alkohola un tabakas izstrādājumu aprites ierobežošanai MKP Silene. Darba aktualitāti nosaka to, ka šodien vērojams liels nelegālo cigarešu īpatsvars kopējā cigarešu tirgus, kas rada milzīgus zaudējumus valsts budžetam neieņemto nodokļu veidā. Alkohola un tabakas izstrādājumu nelegālās aprites problēmas aktualitāti pastiprina fakts, ka Latvijā cilvēki ir pārāk iecietīgi pret nelegālo preču iegādi un neuzskata nelegālo preču iegādi par nosodāmu. Pētījuma objekts – muitas darbība MKP Silene, pētījuma priekšmets – nelegālā alkohola un tabakas izstrādājumu izplatības apkarošanas metodes un risinājumi. Bakalaura darbs sastāv no 58 lapaspusēm, ieskaitot 2 attēlus, 63 izmantotās literatūras avotus un 1 pielikumu. Darba pirmajā daļā pētīts akcīzes preces jēdziens, veidi un tiesiskais ietvars, kā arī raksturota alkohola un tabakas izstrādājumu piederība pie akcīzes preču grupas. Otrajā daļā ir apskatītas muitas funkcijas un to nozīme akcīzes preču nelegālās aprites ierobežošanā. Trešā daļa ietver MKP Silene muitas darbības analīzi, sevišķu uzmanību veltot muitas kontroles pasākumiem un kontrabandas ierobežošanas metodēm. Uz pētījumā iegūto rezultātu pamata ir izveidoti priekšlikumi nelegālās akcīzes preču aprites ierobežošanai.
Keywords Muita, nelegālā aprite, kontrabanda, ierobežošana
Keywords in English Customs, illegal movement, smuggling, restricting
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 17.05.2021 10:27:32