Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu režīmu izvērtējums maziem uzņēmējiem”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Tax Regimes for Small Businesses”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Vaira Gromule
Recenzents Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba “Nodokļu režīmu izvērtējums maziem uzņēmējiem” apjoms ir 70 lapaspuses. Darbs sastāv no 3 daļām, 8 nodaļām, 5 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, 15 attēliem, 6 tabulām, 5 formulām un 48 izmantotās literatūras avoti, kā arī 1 pielikums. Maģistra darbā izmantotie avoti ir Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, Eiropas Padomes regulējošie normatīvie akti, kā arī vispārējā un speciālā literatūra, un pieejamie interneta resursi. Maģistra darba pirmajā daļā tiek aprakstītas mazās uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums, uzņēmumu klasifikācija un nodokļu maksāšanas veidi maziem uzņēmējiem. Darba otrajā daļā tiek noteikts un analizēts nodokļu slogs un plaisa mazajai uzņēmējdarbībai, kā arī aprakstīti mazās uzņēmējdarbības galvenie finanšu rādītāji un to ietekme uz valsts budžetu. Darba trešajā daļā tiek apskatīts kaimiņvalstu Igaunijas un Lietuvas mazās uzņēmējdarbības regulējums un nodokļu veidi mazajai uzņēmējdarbībai. Tika apskatīts jaunais nodokļu regulējums, kas attiecās uz mazo uzņēmējdarbību. Un apkopotas mazās uzņēmējdarbības nodokļu režīma pilnveidošanas iespējas. Darba tēma ir aktuāla pašreizējos ekonomiskajos apstākļos attiecībā uz pēdējā laikā veiktajām būtiskajām izmaiņām saistībā ar normatīvo regulējumu un tā ietekmi uz valsts budžetu. Maģistra darba hipotēze - Pilnveidojot nodokļu režīmu maziem uzņēmējiem, mazināsies ēnu ekonomika un fiktīva uzņēmējdarbība, kas līdzsvaros nodokļu slogu un sekmēs nodokļu plaisas mazināšanos. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un izvērtēt mazās uzņēmējdarbības nodokļu režīmu un piedāvāt risinājumu nodokļu režīma pilnveidošanai. Darba nobeigumā tiek izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi mazās uzņēmējdarbības nodokļu režīma pilnveidošanai. Pētījuma objekts ir nodokļu režīmi, kuri tiek piemēroti mazajai uzņēmējdarbībai. Pētījuma priekšmets ir mazās uzņēmējdarbības subjekti. Atslēgas vārdi: mazā uzņēmējdarbība, nodokļu slogs, nodokļu plaisa, Mikrouzņēmuma nodoklis.
Atslēgas vārdi mazā uzņēmējdarbība, nodokļu slogs, nodokļu plaisa, Mikrouzņēmuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā small business, tax burden, tax gap, Micro-enterprise tax
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2021 19:03:52