Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu režīmu izvērtējums maziem uzņēmējiem”
Title in English “Assessment of Tax Regimes for Small Businesses”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vaira Gromule
Reviewer Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Maģistra darba “Nodokļu režīmu izvērtējums maziem uzņēmējiem” apjoms ir 70 lapaspuses. Darbs sastāv no 3 daļām, 8 nodaļām, 5 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, 15 attēliem, 6 tabulām, 5 formulām un 48 izmantotās literatūras avoti, kā arī 1 pielikums. Maģistra darbā izmantotie avoti ir Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, Eiropas Padomes regulējošie normatīvie akti, kā arī vispārējā un speciālā literatūra, un pieejamie interneta resursi. Maģistra darba pirmajā daļā tiek aprakstītas mazās uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums, uzņēmumu klasifikācija un nodokļu maksāšanas veidi maziem uzņēmējiem. Darba otrajā daļā tiek noteikts un analizēts nodokļu slogs un plaisa mazajai uzņēmējdarbībai, kā arī aprakstīti mazās uzņēmējdarbības galvenie finanšu rādītāji un to ietekme uz valsts budžetu. Darba trešajā daļā tiek apskatīts kaimiņvalstu Igaunijas un Lietuvas mazās uzņēmējdarbības regulējums un nodokļu veidi mazajai uzņēmējdarbībai. Tika apskatīts jaunais nodokļu regulējums, kas attiecās uz mazo uzņēmējdarbību. Un apkopotas mazās uzņēmējdarbības nodokļu režīma pilnveidošanas iespējas. Darba tēma ir aktuāla pašreizējos ekonomiskajos apstākļos attiecībā uz pēdējā laikā veiktajām būtiskajām izmaiņām saistībā ar normatīvo regulējumu un tā ietekmi uz valsts budžetu. Maģistra darba hipotēze - Pilnveidojot nodokļu režīmu maziem uzņēmējiem, mazināsies ēnu ekonomika un fiktīva uzņēmējdarbība, kas līdzsvaros nodokļu slogu un sekmēs nodokļu plaisas mazināšanos. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un izvērtēt mazās uzņēmējdarbības nodokļu režīmu un piedāvāt risinājumu nodokļu režīma pilnveidošanai. Darba nobeigumā tiek izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi mazās uzņēmējdarbības nodokļu režīma pilnveidošanai. Pētījuma objekts ir nodokļu režīmi, kuri tiek piemēroti mazajai uzņēmējdarbībai. Pētījuma priekšmets ir mazās uzņēmējdarbības subjekti. Atslēgas vārdi: mazā uzņēmējdarbība, nodokļu slogs, nodokļu plaisa, Mikrouzņēmuma nodoklis.
Keywords mazā uzņēmējdarbība, nodokļu slogs, nodokļu plaisa, Mikrouzņēmuma nodoklis
Keywords in English small business, tax burden, tax gap, Micro-enterprise tax
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 16.05.2021 19:03:52