Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Konkurences analīze privāto pirmskolas izglītības iestāžu pakalpojumu tirgū Mārupes novadā
Nosaukums angļu valodā Analysis of Competition on Private Pre-School Education Services Market in Mārupe Region
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Una Pentjuša
Recenzents Mg. oec., Mārupes Domes izpilddirektors Kristaps Ločs
Anotācija Bakalaura darba autors: Elīna Pentjuša Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: mg.oec., mg.paed. Una Pentjuša Bakalaura darba temats: Konkurences analīze privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu tirgū Mārupes novadā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 5 attēli, 25 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu, 17 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā ir novērtēta Mārupes novada privāto pirmsskolas izglītības iestāžu savstarpējā konkurence. Teorijas daļā tika aprakstītas konkurences analīzes metodes un to pielietošana. Praktiskajā daļā ir veikta analīze pēc teorētiskajā daļā aprakstītajām konkurences metodēm, noskaidrojot labāko un kvalitatīvāko pakalpojumu sniedzēju starp Mārupes novada privātajām pirmsskolām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pentjuša, E., Pentjuša, U. (2021). Konkurences analīze privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu tirgū Mārupes novadā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 61 lpp.
Atslēgas vārdi Konkurences analīze, uzņēmuma darbības novērtējums, uzņēmumu salīdzināšana, Mārupes privātās pirmsskolas
Atslēgas vārdi angļu valodā Competition analysis, company assessment, company comparison, Marupe region private pre-schools
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2021 10:44:59