Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Konkurences analīze privāto pirmskolas izglītības iestāžu pakalpojumu tirgū Mārupes novadā
Title in English Analysis of Competition on Private Pre-School Education Services Market in Mārupe Region
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Una Pentjuša
Reviewer Mg. oec., Mārupes Domes izpilddirektors Kristaps Ločs
Abstract Bakalaura darba autors: Elīna Pentjuša Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: mg.oec., mg.paed. Una Pentjuša Bakalaura darba temats: Konkurences analīze privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu tirgū Mārupes novadā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 5 attēli, 25 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu, 17 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā ir novērtēta Mārupes novada privāto pirmsskolas izglītības iestāžu savstarpējā konkurence. Teorijas daļā tika aprakstītas konkurences analīzes metodes un to pielietošana. Praktiskajā daļā ir veikta analīze pēc teorētiskajā daļā aprakstītajām konkurences metodēm, noskaidrojot labāko un kvalitatīvāko pakalpojumu sniedzēju starp Mārupes novada privātajām pirmsskolām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pentjuša, E., Pentjuša, U. (2021). Konkurences analīze privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu tirgū Mārupes novadā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 61 lpp.
Keywords Konkurences analīze, uzņēmuma darbības novērtējums, uzņēmumu salīdzināšana, Mārupes privātās pirmsskolas
Keywords in English Competition analysis, company assessment, company comparison, Marupe region private pre-schools
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 14.05.2021 10:44:59