Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Privātās pamatskolas attīstības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Private Primary School’s Development
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Una Pentjuša
Recenzents Prakt. docente, Mg.oec Līga Kamola
Anotācija Noslēguma darba autore: Santa Zepa Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., Mg. paed. Una Pentjuša Noslēguma darba temats: Privātās pamatskolas attīstības pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 29 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti latviešu, 3 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā darba autors apskata izglītības nozari Latvijā. Izanalizē Rīgas privāto vidusskolu raksturojumu un salīdzina ar pētāmo privāto pamatskolu nosakot tās stiprās un vājās puses. Pētījumu dāļā tiek veikta statistisko datu analīze un salīdzināta ar lielākajiem un veiksmīgākajiem šīs nozares pārstāvjiem. Kā arī veiktas intervijas un aptauja, lai izstrādātu attīstības atveseļošanās scenārijus. Darba trešajā daļā tiek izvirzīti trīs iespējamie scenāriji un veikti aprēķini, lai noskaidrotu, kurš no tiem ir veiksmīgāks un dzīvotspējīgāks. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Zepa, S., Pentjuša, U. (2021). Privātās pamatskolas attīstības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 71 lpp.
Atslēgas vārdi dzīvotspēja, privātā izglītības iestāde, rentabilitāte, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā viability, private educational institution, profitability, development
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2021 09:58:42