Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Privātās pamatskolas attīstības pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement of Private Primary School’s Development
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Una Pentjuša
Reviewer Prakt. docente, Mg.oec Līga Kamola
Abstract Noslēguma darba autore: Santa Zepa Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., Mg. paed. Una Pentjuša Noslēguma darba temats: Privātās pamatskolas attīstības pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 29 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti latviešu, 3 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā darba autors apskata izglītības nozari Latvijā. Izanalizē Rīgas privāto vidusskolu raksturojumu un salīdzina ar pētāmo privāto pamatskolu nosakot tās stiprās un vājās puses. Pētījumu dāļā tiek veikta statistisko datu analīze un salīdzināta ar lielākajiem un veiksmīgākajiem šīs nozares pārstāvjiem. Kā arī veiktas intervijas un aptauja, lai izstrādātu attīstības atveseļošanās scenārijus. Darba trešajā daļā tiek izvirzīti trīs iespējamie scenāriji un veikti aprēķini, lai noskaidrotu, kurš no tiem ir veiksmīgāks un dzīvotspējīgāks. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Zepa, S., Pentjuša, U. (2021). Privātās pamatskolas attīstības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 71 lpp.
Keywords dzīvotspēja, privātā izglītības iestāde, rentabilitāte, attīstība
Keywords in English viability, private educational institution, profitability, development
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 14.05.2021 09:58:42