Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Loģistikas uzņēmuma izmaksu optimizācijas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Cost Optimization at Logistics Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Nadežda Semjonova
Recenzents Vieslektors, Mg. oec. Jānis Kuškins
Anotācija Noslēguma darba autors: Aleksejs Ņikiforovs Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Nadežda Semjonova Noslēguma darba temats: Loģistikas uzņēmuma izmaksu optimizācijas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 30 tabulas, 8 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu un 9 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Noslēguma darba mērķis ir noteikt optimālas loģistikas pakalpojumu sniegšanas izmaksas un izstrādāt priekšlikumus izmaksu samazināšanai. Darba gaitā tika izanalizētas uzņēmuma izmaksas un izstrādāts projekts izmaksu samazināšanai, kas ļaus nopelnīt uzņēmumam papildus 478 tūkst. EUR jau 2022. gada beigās, salīdzinājumā ar 2020. gadu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ņikiforovs, A., zin. vad. Semjonova, N. (2021). Loģistikas uzņēmuma izmaksu optimizācijas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 60 lpp.
Atslēgas vārdi Izmaksas, loģistika, optimizācija, konsolidācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Costs, logistic, optimization, consolidation
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2021 08:56:41