Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Loģistikas uzņēmuma izmaksu optimizācijas projekts
Title in English Project on Cost Optimization at Logistics Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nadežda Semjonova
Reviewer Vieslektors, Mg. oec. Jānis Kuškins
Abstract Noslēguma darba autors: Aleksejs Ņikiforovs Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Nadežda Semjonova Noslēguma darba temats: Loģistikas uzņēmuma izmaksu optimizācijas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 30 tabulas, 8 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu un 9 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Noslēguma darba mērķis ir noteikt optimālas loģistikas pakalpojumu sniegšanas izmaksas un izstrādāt priekšlikumus izmaksu samazināšanai. Darba gaitā tika izanalizētas uzņēmuma izmaksas un izstrādāts projekts izmaksu samazināšanai, kas ļaus nopelnīt uzņēmumam papildus 478 tūkst. EUR jau 2022. gada beigās, salīdzinājumā ar 2020. gadu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ņikiforovs, A., zin. vad. Semjonova, N. (2021). Loģistikas uzņēmuma izmaksu optimizācijas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 60 lpp.
Keywords Izmaksas, loģistika, optimizācija, konsolidācija
Keywords in English Costs, logistic, optimization, consolidation
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 14.05.2021 08:56:41