Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Attīstības stratēģija uzņēmumam MegaGroshi Ukrainā
Nosaukums angļu valodā Strategy Development for Company MegaGroshi in Ukraine
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Andrejs Jakobsons
Recenzents A.Dzedons
Anotācija Maģistra darba tēma ir "MegaGroshi stratēģijas izstrāde Ukrainā". Šī pētījuma mērķis ir analizēt mikrofinansēšanas uzņēmuma MegaGroshi konkurētspēju un identificēt veidus, kā panākt uzņēmuma vadošo pozīciju mikrokredītu tirgū Ukrainā. Pētījuma objekts darbā ir uzņēmuma "MegaGroshi" ārējā un iekšējā vide. Lai sasniegtu šo mērķi, darbam ir noteikti šādi uzdevumi: - identificēt mikrokredītu būtību un nepieciešamību mūsdienās; - izpētīt esošās pieejas mikrofinansēšanas organizēšanai; - analizēt uzņēmuma "Megagroshi" ārējo vidi; - analizēt uzņēmuma "Megagroshi" iekšējo vidi; - analizēt mikrofinansēšanas attīstības pašreizējās tendences; - noteikt mikrofinansēšanas uzņēmuma stiprās puses un galvenās problēmas, kā arī noteikt visefektīvākās metodes problēmu risināšanai. Veicot pētījumu, tika izmantots ekonomisko pētījumu metožu komplekss: literatūra, publikācijas un pētījumi, Nacionālas bankas dati, statistisko pētījumu dati, periodiskie izdevumi, zinātnisko rakstu materiāli, uzņēmuma MegaGroshi dati. Izstrādājot tēmu tika izmantota sistemātiska pieeja, kas ietvēra empīriskās analīzes metodes, tabulas, PEST analīzi, Portera piecu spēku analīzi un SWOT analīzi. Noslēgumā ir izklāstīti pētījuma galvenie rezultāti Darbs sastāv no ievada, 8 nodaļām, secinājumiem, 7 tabulām, kā arī 3 pielikumiem. Darbs izstrādāts angļu valodā
Atslēgas vārdi mikrokredīti, mikrofinansēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā microfinance, loans, Ukraine
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2021 03:38:07