Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Attīstības stratēģija uzņēmumam MegaGroshi Ukrainā
Title in English Strategy Development for Company MegaGroshi in Ukraine
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Andrejs Jakobsons
Reviewer A.Dzedons
Abstract Maģistra darba tēma ir "MegaGroshi stratēģijas izstrāde Ukrainā". Šī pētījuma mērķis ir analizēt mikrofinansēšanas uzņēmuma MegaGroshi konkurētspēju un identificēt veidus, kā panākt uzņēmuma vadošo pozīciju mikrokredītu tirgū Ukrainā. Pētījuma objekts darbā ir uzņēmuma "MegaGroshi" ārējā un iekšējā vide. Lai sasniegtu šo mērķi, darbam ir noteikti šādi uzdevumi: - identificēt mikrokredītu būtību un nepieciešamību mūsdienās; - izpētīt esošās pieejas mikrofinansēšanas organizēšanai; - analizēt uzņēmuma "Megagroshi" ārējo vidi; - analizēt uzņēmuma "Megagroshi" iekšējo vidi; - analizēt mikrofinansēšanas attīstības pašreizējās tendences; - noteikt mikrofinansēšanas uzņēmuma stiprās puses un galvenās problēmas, kā arī noteikt visefektīvākās metodes problēmu risināšanai. Veicot pētījumu, tika izmantots ekonomisko pētījumu metožu komplekss: literatūra, publikācijas un pētījumi, Nacionālas bankas dati, statistisko pētījumu dati, periodiskie izdevumi, zinātnisko rakstu materiāli, uzņēmuma MegaGroshi dati. Izstrādājot tēmu tika izmantota sistemātiska pieeja, kas ietvēra empīriskās analīzes metodes, tabulas, PEST analīzi, Portera piecu spēku analīzi un SWOT analīzi. Noslēgumā ir izklāstīti pētījuma galvenie rezultāti Darbs sastāv no ievada, 8 nodaļām, secinājumiem, 7 tabulām, kā arī 3 pielikumiem. Darbs izstrādāts angļu valodā
Keywords mikrokredīti, mikrofinansēšana
Keywords in English microfinance, loans, Ukraine
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 14.05.2021 03:38:07