Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes nodokļa politikas ietekme uz nelegālo tirgu Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Impact of Excise Tax Policy on the Illegal Market in Latvia””
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Baiba Šmite-Roķe
Recenzents Māris Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc. profesors, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir „Akcīzes nodokļa politikas ietekme uz nelegālo tirgu Latvijā”. Darba tēma ir aktuāla un svarīga, jo akcīzes nodokļa likmes pastāvīgi mainās un to ietekme uz valsts budžeta ieņēmumu stabilitāti ir svārstīga, kā arī vērojama būtiska mijiedarbība starp akcīzes nodokļa politiku un akcīzes preču nelegālo tirgu. Bakalaura darba pētījuma objekts ir akcīzes nodokļa politika un akcīzes preču aprites kontroles pasākumi. Pētījuma priekšmets ir akcīzes nodoklis. Pētāmā problēma ir akcīzes preču nelegālā tirgus pieaugums Latvijā. Darba mērķis ir izvērtēt, vai esošā akcīzes nodokļa politikas piemērošana ir pietiekami efektīva un kādas izmaiņas varētu tikt veiktas akcīzes nodoklī, lai, tas mazinātu akcīzes nelegālo tirgus apjomu ekonomikas stabilitātes nodrošināšanai Latvijā. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti uzdevumi izpētīt nodokļa un nodokļa politikas jēdzienu; iepazīties ar likuma normām likumā „Par akcīzes nodokli” un citiem normatīvajiem dokumentiem, kas saistīti ar akcīzes nodokli; raksturot un uzskaitīt akcīzes preces Latvijas teritorijā; izpētīt, kā tiek aprēķināts akcīzes nodoklis katrai no akcīzes precēm; iepazīties ar akcīzes preču kontroles pasākumiem; izvērtēt nelegālā akcīzes preču tirgus apjomus Latvijā. Rezultātā tika apkopoti pētījumu rezultāti, statistikas informācija un konkrēti piemēri un situācijas, lai detalizēti noskaidrotu un izpētītu akcīzes nodokļa politikas ietekmi uz nelegālo tirgu Latvijā. Bakalaura darbā tika izmantotas sekundāro datu analīze un statistiskā analīze. Bakalaura darba nobeigumā ir izdarīti secinājumi par izstrādāto darbu un izstrādāti priekšlikumi, kas varētu palīdzēt samazināt akcīzes preču nelegālo apriti Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 75 lappuses, tajā iekļauti 6 tabulas un 1 attēls. Darbā izmantotas 120 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Akcīzes nodoklis, kontrabanda, akcīzes preču aprite, tabaka, alkohols
Atslēgas vārdi angļu valodā Excise duty, smuggling, movement of excisable goods, tobacco, alcohol
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2021 01:07:23