Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Akcīzes preču aprite mazumtirdzniecībā”
Title in English “Movement of Excise Goods in the Retail Sector”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Baiba Šmite-Roķe
Reviewer Māris Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc. profesors, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir „Akcīzes nodokļa politikas ietekme uz nelegālo tirgu Latvijā”. Darba tēma ir aktuāla un svarīga, jo akcīzes nodokļa likmes pastāvīgi mainās un to ietekme uz valsts budžeta ieņēmumu stabilitāti ir svārstīga, kā arī vērojama būtiska mijiedarbība starp akcīzes nodokļa politiku un akcīzes preču nelegālo tirgu. Bakalaura darba pētījuma objekts ir akcīzes nodokļa politika un akcīzes preču aprites kontroles pasākumi. Pētījuma priekšmets ir akcīzes nodoklis. Pētāmā problēma ir akcīzes preču nelegālā tirgus pieaugums Latvijā. Darba mērķis ir izvērtēt, vai esošā akcīzes nodokļa politikas piemērošana ir pietiekami efektīva un kādas izmaiņas varētu tikt veiktas akcīzes nodoklī, lai, tas mazinātu akcīzes nelegālo tirgus apjomu ekonomikas stabilitātes nodrošināšanai Latvijā. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti uzdevumi izpētīt nodokļa un nodokļa politikas jēdzienu; iepazīties ar likuma normām likumā „Par akcīzes nodokli” un citiem normatīvajiem dokumentiem, kas saistīti ar akcīzes nodokli; raksturot un uzskaitīt akcīzes preces Latvijas teritorijā; izpētīt, kā tiek aprēķināts akcīzes nodoklis katrai no akcīzes precēm; iepazīties ar akcīzes preču kontroles pasākumiem; izvērtēt nelegālā akcīzes preču tirgus apjomus Latvijā. Rezultātā tika apkopoti pētījumu rezultāti, statistikas informācija un konkrēti piemēri un situācijas, lai detalizēti noskaidrotu un izpētītu akcīzes nodokļa politikas ietekmi uz nelegālo tirgu Latvijā. Bakalaura darbā tika izmantotas sekundāro datu analīze un statistiskā analīze. Bakalaura darba nobeigumā ir izdarīti secinājumi par izstrādāto darbu un izstrādāti priekšlikumi, kas varētu palīdzēt samazināt akcīzes preču nelegālo apriti Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 75 lappuses, tajā iekļauti 6 tabulas un 1 attēls. Darbā izmantotas 120 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Akcīzes nodoklis, kontrabanda, akcīzes preču aprite, tabaka, alkohols
Keywords in English Excise duty, smuggling, movement of excisable goods, tobacco, alcohol
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 14.05.2021 01:07:23