Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Speciālās brīvās ekonomiskās zonas ieviešanas ietekme uz nodokļu maksājumiem Kurzemē”
Nosaukums angļu valodā “Impact of the introduction of the special free economic zone on tax payments in Kurzeme”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Māris Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc.profesors, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darbā tika apkopota informācija par to, kas ir speciālās ekonomiskās zonas, kāda ir to izveides vēsture, principi pēc kādiem tās darbojās un, kāda ir speciālo ekonomisko zonu darbība Latvijas teritorijā. Darbā tika apkopoti dati no publiski pieejamām datu bāzēm, tika pētīta likumdošana un veikti aprēķini par izmaiņām pašvaldības pamatbudžetā, ja tiktu izveidota speciālā ekonomiskā zona Kuldīgas novadā. Pēc autores aprēķiniem tika secināts, ka tās izveide varētu veicināt bezdarba samazināšanos, infrastruktūras uzlabošanos, iedzīvotāju pieaugumu un lielākus pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus. Darba noslēgumā autore izveidoja priekšlikumus par ieguvumiem no speciālās ekonomiskās zonas izveides Kuldīgas novada pašvaldībai un uzņēmumiem. Darba kopapjoms ir 55 lappuses, tas satur 23 attēlus un 7 tabulas, tajā ir atsauces uz 51 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Speciālās ekonomiskās zonas Latvijā, nodokļi, Kurzeme, Kuldīgas novads
Atslēgas vārdi angļu valodā Special economic zones in Latvia, taxes, Kurzeme, Kuldiga region
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2021 14:40:24