Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Speciālās brīvās ekonomiskās zonas ieviešanas ietekme uz nodokļu maksājumiem Kurzemē”
Title in English “Impact of the introduction of the special free economic zone on tax payments in Kurzeme”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer Māris Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc.profesors, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darbā tika apkopota informācija par to, kas ir speciālās ekonomiskās zonas, kāda ir to izveides vēsture, principi pēc kādiem tās darbojās un, kāda ir speciālo ekonomisko zonu darbība Latvijas teritorijā. Darbā tika apkopoti dati no publiski pieejamām datu bāzēm, tika pētīta likumdošana un veikti aprēķini par izmaiņām pašvaldības pamatbudžetā, ja tiktu izveidota speciālā ekonomiskā zona Kuldīgas novadā. Pēc autores aprēķiniem tika secināts, ka tās izveide varētu veicināt bezdarba samazināšanos, infrastruktūras uzlabošanos, iedzīvotāju pieaugumu un lielākus pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus. Darba noslēgumā autore izveidoja priekšlikumus par ieguvumiem no speciālās ekonomiskās zonas izveides Kuldīgas novada pašvaldībai un uzņēmumiem. Darba kopapjoms ir 55 lappuses, tas satur 23 attēlus un 7 tabulas, tajā ir atsauces uz 51 informācijas avotiem.
Keywords Speciālās ekonomiskās zonas Latvijā, nodokļi, Kurzeme, Kuldīgas novads
Keywords in English Special economic zones in Latvia, taxes, Kurzeme, Kuldiga region
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 13.05.2021 14:40:24