Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „CITES un Padomes Regulai (EK) Nr.338/97 atbilstīgo preču risku vadības risinājumi”
Nosaukums angļu valodā “Risk Management Solutions for Goods Listed in CITES and Council Regulation (EC) No 338/97”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba “CITES un Padomes Regulai (EK) Nr.338/97 atbilstīgo preču risku vadības risinājumi” mērķis ir definēt statistikas datu analīzē balstītus risku indikatorus un sastādīt riska profilus iekļaušanai CITES un Padomes Regulai (EK) Nr.338/97 atbilstīgo preču risku pārvaldības procesā. Pētījuma aktualitāte skaidrojama ar neatgriezeniskajām sekām, ko var radīt nekontrolēta apdraudēto savvaļas augu un dzīvnieku pārvietošana pāri robežām. Nelikumīgas īpatņu tirdzniecības rezultātā vairākas savvaļā sastopamās augu un dzīvnieku sugas ir pakļautas izmiršanas riskam, tādējādi apdraudot arī dabas daudzveidības saglabāšanu kopumā. Lai sasniegtu darba mērķi, tiek noteikti uzdevumi: 1. Izpētīt problēmas raksturu nelikumīgai tirdzniecībai ar savvaļas augiem un dzīvniekiem, kā arī apkopot uz robežkontroli attiecināmo tiesību aktu bāzi; 2. Analizēt risku vadības risinājumus un to piemērotību CITES un Padomes Regulai (EK) Nr.338/97 atbilstīgo preču kontroles sistēmas papildinājuma izveidei; 3. Izpētīt apdraudētākos īpatņus un to populārākos pārvietošanas maršrutus pasaulē, veikt konfiskācijas datu analīzi Eiropas Savienībā un Latvijā; 4. Sastādīt raksturīgākos pārkāpuma scenārijus CITES un Padomes Regulai (EK) Nr.338/97 atbilstīgo preču nelikumīgā pārvietošanā. Bakalaura darba pētījuma objekts ir CITES un Padomes Regulai (EK) Nr.338/97 atbilstīgo preču pārvietošanas risku vadības risinājumi, pētījuma priekšmets ir šo preču konfiskāciju dati. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek izpētīta nelikumīgas apdraudēto savvaļas augu un dzīvnieku tirdzniecības aktualitāte, kā arī sastādīta uz robežkontroli attiecināmo normatīvo aktu pakārtotības shēma. Otrajā daļā tiek pētīts risku vadības process un analizēti piemēroti risinājumi muitas lietām, tostarp CITES un Padomes Regulai (EK) Nr.338/97 atbilstīgo preču kontroles sistēmas papildinājuma izveidei. Darba trešajā daļā tiek analizēts pētījuma priekšmets, rezultātā sastādot raksturīgākos pārkāpuma scenārijus apdraudēto savvaļas augu un dzīvnieku nelikumīgā pārvietošanā Latvijā. Pētījuma rezultātā tiek piedāvāti risinājumi iekļaušanai CITES un Padomes Regulai (EK) Nr.338/97 atbilstīgo preču risku pārvaldības procesā, kā arī sniegti priekšlikumi risku mazinošiem pasākumiem. Bakalaura darba apjoms ir 57 lappuses, izmantoti 18 attēli un sastādītas 7 tabulas, izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 34 vienības.
Atslēgas vārdi CITES, Padomes Regula Nr.338/97, īpatņi, risks
Atslēgas vārdi angļu valodā CITES, Council Regulation (EC) No 338/97, specimens, risk
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2021 12:10:37