Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „CITES un Padomes Regulai (EK) Nr.338/97 atbilstīgo preču risku vadības risinājumi”
Title in English “Risk Management Solutions for Goods Listed in CITES and Council Regulation (EC) No 338/97”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba “CITES un Padomes Regulai (EK) Nr.338/97 atbilstīgo preču risku vadības risinājumi” mērķis ir definēt statistikas datu analīzē balstītus risku indikatorus un sastādīt riska profilus iekļaušanai CITES un Padomes Regulai (EK) Nr.338/97 atbilstīgo preču risku pārvaldības procesā. Pētījuma aktualitāte skaidrojama ar neatgriezeniskajām sekām, ko var radīt nekontrolēta apdraudēto savvaļas augu un dzīvnieku pārvietošana pāri robežām. Nelikumīgas īpatņu tirdzniecības rezultātā vairākas savvaļā sastopamās augu un dzīvnieku sugas ir pakļautas izmiršanas riskam, tādējādi apdraudot arī dabas daudzveidības saglabāšanu kopumā. Lai sasniegtu darba mērķi, tiek noteikti uzdevumi: 1. Izpētīt problēmas raksturu nelikumīgai tirdzniecībai ar savvaļas augiem un dzīvniekiem, kā arī apkopot uz robežkontroli attiecināmo tiesību aktu bāzi; 2. Analizēt risku vadības risinājumus un to piemērotību CITES un Padomes Regulai (EK) Nr.338/97 atbilstīgo preču kontroles sistēmas papildinājuma izveidei; 3. Izpētīt apdraudētākos īpatņus un to populārākos pārvietošanas maršrutus pasaulē, veikt konfiskācijas datu analīzi Eiropas Savienībā un Latvijā; 4. Sastādīt raksturīgākos pārkāpuma scenārijus CITES un Padomes Regulai (EK) Nr.338/97 atbilstīgo preču nelikumīgā pārvietošanā. Bakalaura darba pētījuma objekts ir CITES un Padomes Regulai (EK) Nr.338/97 atbilstīgo preču pārvietošanas risku vadības risinājumi, pētījuma priekšmets ir šo preču konfiskāciju dati. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek izpētīta nelikumīgas apdraudēto savvaļas augu un dzīvnieku tirdzniecības aktualitāte, kā arī sastādīta uz robežkontroli attiecināmo normatīvo aktu pakārtotības shēma. Otrajā daļā tiek pētīts risku vadības process un analizēti piemēroti risinājumi muitas lietām, tostarp CITES un Padomes Regulai (EK) Nr.338/97 atbilstīgo preču kontroles sistēmas papildinājuma izveidei. Darba trešajā daļā tiek analizēts pētījuma priekšmets, rezultātā sastādot raksturīgākos pārkāpuma scenārijus apdraudēto savvaļas augu un dzīvnieku nelikumīgā pārvietošanā Latvijā. Pētījuma rezultātā tiek piedāvāti risinājumi iekļaušanai CITES un Padomes Regulai (EK) Nr.338/97 atbilstīgo preču risku pārvaldības procesā, kā arī sniegti priekšlikumi risku mazinošiem pasākumiem. Bakalaura darba apjoms ir 57 lappuses, izmantoti 18 attēli un sastādītas 7 tabulas, izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 34 vienības.
Keywords CITES, Padomes Regula Nr.338/97, īpatņi, risks
Keywords in English CITES, Council Regulation (EC) No 338/97, specimens, risk
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 13.05.2021 12:10:37