Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Preču piegāžu ķēžu drošības risku vadība SIA „Aizkraukles saldumi””
Nosaukums angļu valodā “Supply Chain Risk Management in Limited Company "Aizkraukles saldumi"”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Vilnis Krastiņš, RTU SESMI direktors, profesors
Anotācija Bakalaura darbā “Piegāžu ķēžu risku vadība SIA “Aizkraukles saldumi”” autors pēta piegāžu ķēžu teoriju, muitas lomu piegādes ķēdes, risku pārvaldību un uzņēmuma piegādes ķēdes riskus. Bakalaura darba mērķis ir uzlabot SIA “Aizkraukles saldumi” preču piegāžu ķēžu drošības risku vadību un izstrādāt priekšlikumus risku mazināšanai. Bakalaura darba pētījuma objekts ir analizējamā uzņēmuma SIA “Aizkraukles saldumi” piegādes ķēdes. Pētījuma priekšmets ir riski, ar ko saskaras uzņēmums piegādes ķēdēs. Bakalaura darba uzdevumi ir noteikt atšķirību starp terminiem loģistika un piegāžu ķēdes, analizēt piegāžu ķēžu pārvaldību, raksturot iespējamos riskus un apdraudējumus piegāžu ķēdē, noteikt iespējamos risku mazināšanas pasākumus, analizēt SIA “Aizkraukles saldumi” darbību, piegādes ķēdes, riskus. Darba pirmajā daļā autors izskata piegāžu ķēžu pārvaldību un to iespējamo klasificēšanu. Otrajā daļā autors izskata riskus un apdraudējums, kādi eksistē piegāžu ķēdēs, kā tos novērtē, iespējamos pasākumus to mazināšanai, kā arī ar kādām grūtībām uzņēmēji saskaras piegāžu ķēžu risku pārvaldības sistēmas ieviešanā. Darba trešajā daļā ir sniegta informācija par pētāmo uzņēmumu SIA “Aizkraukles saldumi”, kāda ir tā darbība, piegāžu ķēdes, riski, ar kuriem uzņēmums saskaras, kā arī autors sniedz priekšlikumus risku mazināšanai. Bakalaura darba pētījuma rezultātā darba autors ir nonācis pie secinājuma, ka jebkuru piegādes ķēdi var apdraudēt gan paredzami, gan arī neparedzami apstākļi, taču lai mazinātu negatīvu ietekmi, var veikt dažādus riska mazināšanas pasākumus, kas ietekmē piegādes ķēdi. Darba autors ir izstrādājusi priekšlikumus uzņēmuma piegādes ķēdes risku mazināšanai, kas varētu uzlabot uzņēmuma piegādes ķēdi. Bakalaura darbs sastāv no 52 lappuses, kas sastāv no 4 nodaļām. Darbā ir izmantoti 10 attēli, 8 tabulas, 2 pielikumi un 47 bibliogrāfijas vienības.
Atslēgas vārdi piegāžu ķēdes, drošība, riski, uzņēmums, muitas riski, piegāžu ķēžu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā supply chains, security, risks, company, customs risks, supply chain management
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2021 10:21:35