Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Preču piegāžu ķēžu drošības risku vadība SIA „Aizkraukles saldumi””
Title in English “Supply Chain Risk Management in Limited Company "Aizkraukles saldumi"”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Aivars Vilnis Krastiņš, RTU SESMI direktors, profesors
Abstract Bakalaura darbā “Piegāžu ķēžu risku vadība SIA “Aizkraukles saldumi”” autors pēta piegāžu ķēžu teoriju, muitas lomu piegādes ķēdes, risku pārvaldību un uzņēmuma piegādes ķēdes riskus. Bakalaura darba mērķis ir uzlabot SIA “Aizkraukles saldumi” preču piegāžu ķēžu drošības risku vadību un izstrādāt priekšlikumus risku mazināšanai. Bakalaura darba pētījuma objekts ir analizējamā uzņēmuma SIA “Aizkraukles saldumi” piegādes ķēdes. Pētījuma priekšmets ir riski, ar ko saskaras uzņēmums piegādes ķēdēs. Bakalaura darba uzdevumi ir noteikt atšķirību starp terminiem loģistika un piegāžu ķēdes, analizēt piegāžu ķēžu pārvaldību, raksturot iespējamos riskus un apdraudējumus piegāžu ķēdē, noteikt iespējamos risku mazināšanas pasākumus, analizēt SIA “Aizkraukles saldumi” darbību, piegādes ķēdes, riskus. Darba pirmajā daļā autors izskata piegāžu ķēžu pārvaldību un to iespējamo klasificēšanu. Otrajā daļā autors izskata riskus un apdraudējums, kādi eksistē piegāžu ķēdēs, kā tos novērtē, iespējamos pasākumus to mazināšanai, kā arī ar kādām grūtībām uzņēmēji saskaras piegāžu ķēžu risku pārvaldības sistēmas ieviešanā. Darba trešajā daļā ir sniegta informācija par pētāmo uzņēmumu SIA “Aizkraukles saldumi”, kāda ir tā darbība, piegāžu ķēdes, riski, ar kuriem uzņēmums saskaras, kā arī autors sniedz priekšlikumus risku mazināšanai. Bakalaura darba pētījuma rezultātā darba autors ir nonācis pie secinājuma, ka jebkuru piegādes ķēdi var apdraudēt gan paredzami, gan arī neparedzami apstākļi, taču lai mazinātu negatīvu ietekmi, var veikt dažādus riska mazināšanas pasākumus, kas ietekmē piegādes ķēdi. Darba autors ir izstrādājusi priekšlikumus uzņēmuma piegādes ķēdes risku mazināšanai, kas varētu uzlabot uzņēmuma piegādes ķēdi. Bakalaura darbs sastāv no 52 lappuses, kas sastāv no 4 nodaļām. Darbā ir izmantoti 10 attēli, 8 tabulas, 2 pielikumi un 47 bibliogrāfijas vienības.
Keywords piegāžu ķēdes, drošība, riski, uzņēmums, muitas riski, piegāžu ķēžu vadība
Keywords in English supply chains, security, risks, company, customs risks, supply chain management
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 13.05.2021 10:21:35