Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbinieku saliedēšanas un apmierinātības ar darbu pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Employee Integration and Job Satisfaction at Manufacturing Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Celmiņa
Recenzents Asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Anotācija Anotācija Noslēguma darba autors: Santa Birģele Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mag. Psych. Laura Celmiņa Noslēguma darba temats: Ražošanas uzņēmuma darbinieku saliedēšanas un apmierinātības ar darbu pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu un 8 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir novērtēt ražošanas uzņēmuma darbinieku saliedētību un apmierinātību ar darbu, un izstrādāt priekšlikumus saliedētības un apmierinātības ar darbu pilnveidošanai uzņēmumā. Mērķa sasniegšanai tika veikti sekojoši uzdevumi: veikta uzņēmuma vispārēja analīze; organizēta darbinieku aptauja; veikta aptaujas apokopošana un analīze, kā rezultātā iegūta informācija par pašreizējo situāciju uzņēmumā. Pamatojoties uz veikto izpēti un aptaujas rezultātiem, izstrādāts uz uzņēmuma vajadzībām bāzēts, darbinieku saliedētības un apmierinātības ar darbu pilnveidošanas projekts. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Birģele, S., Celmiņa, L. (2021). Ražošanas uzņēmuma darbinieku saliedēšanas un apmierinātības ar darbu pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 85 lpp.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmums, darbinieku apmierinātība, darbinieku saliedētība
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing Company, Job Satisfaction, Employee Integration
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2021 14:17:32