Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma darbinieku saliedēšanas un apmierinātības ar darbu pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement of Employee Integration and Job Satisfaction at Manufacturing Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Laura Celmiņa
Reviewer Asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Abstract Anotācija Noslēguma darba autors: Santa Birģele Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mag. Psych. Laura Celmiņa Noslēguma darba temats: Ražošanas uzņēmuma darbinieku saliedēšanas un apmierinātības ar darbu pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu un 8 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir novērtēt ražošanas uzņēmuma darbinieku saliedētību un apmierinātību ar darbu, un izstrādāt priekšlikumus saliedētības un apmierinātības ar darbu pilnveidošanai uzņēmumā. Mērķa sasniegšanai tika veikti sekojoši uzdevumi: veikta uzņēmuma vispārēja analīze; organizēta darbinieku aptauja; veikta aptaujas apokopošana un analīze, kā rezultātā iegūta informācija par pašreizējo situāciju uzņēmumā. Pamatojoties uz veikto izpēti un aptaujas rezultātiem, izstrādāts uz uzņēmuma vajadzībām bāzēts, darbinieku saliedētības un apmierinātības ar darbu pilnveidošanas projekts. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Birģele, S., Celmiņa, L. (2021). Ražošanas uzņēmuma darbinieku saliedēšanas un apmierinātības ar darbu pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 85 lpp.
Keywords Ražošanas uzņēmums, darbinieku apmierinātība, darbinieku saliedētība
Keywords in English Manufacturing Company, Job Satisfaction, Employee Integration
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 11.05.2021 14:17:32