Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Valsts iestāžu iepirkumu procesu pilnveidošanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Opportunities for Improving Procurement Processes at State Administration
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Normunds Balabka
Recenzents Prakt. docente, Mg.oec. Inga Eriņa
Anotācija Bakalaura darba autors: Mārtiņš Strazds Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents, Mg.oec. Normunds Balabka Bakalaura darba temats: Publiskie iepirkumi valsts un pašvaldību iestāžu darbības nodrošināšanai Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 52 lpp., tajā iekļautas 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Veikts pētījums par valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumiem, noteikti jautājumi un problemātika esošajā likumdošanā, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi publiskā iepirkuma regulējuma uzlabošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bakalaura darbā izmantoti LR normatīvie akti, tiesu spriedumi, periodika, interneta vidē atrodamā literatūra.
Atslēgas vārdi PIL, publiskie iepirkumi, valsts iestāžu iepirkumi, iepirkumu sistēma.
Atslēgas vārdi angļu valodā Public procurement, public procurement, procurement system.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2021 12:04:55