Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Valsts iestāžu iepirkumu procesu pilnveidošanas iespējas
Title in English Opportunities for Improving Procurement Processes at State Administration
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Balabka
Reviewer Prakt. docente, Mg.oec. Inga Eriņa
Abstract Bakalaura darba autors: Mārtiņš Strazds Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents, Mg.oec. Normunds Balabka Bakalaura darba temats: Publiskie iepirkumi valsts un pašvaldību iestāžu darbības nodrošināšanai Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 52 lpp., tajā iekļautas 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Veikts pētījums par valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumiem, noteikti jautājumi un problemātika esošajā likumdošanā, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi publiskā iepirkuma regulējuma uzlabošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bakalaura darbā izmantoti LR normatīvie akti, tiesu spriedumi, periodika, interneta vidē atrodamā literatūra.
Keywords PIL, publiskie iepirkumi, valsts iestāžu iepirkumi, iepirkumu sistēma.
Keywords in English Public procurement, public procurement, procurement system.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 07.05.2021 12:04:55