Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma biznesa procesu novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of Company’s Business Processes
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Asoc. profesore, Dr.oec. Tatjana Survilo
Anotācija Bakalaura darba autors: Oksana Lavrinoviča Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., Doc. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Uzņēmuma biznesa procesu novērtējums Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 26 attēli un 15 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, 27 angļu, un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika izanalizēta vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozare. Tika izprasti biznesa procesu būtība un procesu nepieciešamība uzņēmumos, vadīšanas stratēģijas, projektu vadīšanas un komandas veidošanas aspekti, ka arī komunikācijas procesu lomas uzņēmumu darbībā. Pētījumu daļā pētīti biznesa procesi tirdzniecības kanālā 2 atšķirīgiem amatiem. Veiktas nestrukturētas darbinieku intervijas. Izstrādāta Retail reģionālas tirdzniecības nodaļas Portera vērtības ķēdes karte. Veiktas fokusa grupas diskusijas komunikācijas procesu jautājumos. Izstrādāts VRIO modelis. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lavrinoviča, O., (2021). Uzņēmuma biznesu procesu novērtējums. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 59 lpp.
Atslēgas vārdi Biznesa procesi, uzņēmums, pilnveide, klients, tirdzniecība, efektivitāte. komunikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Business processes, company, improvement, customer, trade, efficiency, communication
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2021 09:32:41