Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma biznesa procesu novērtējums
Title in English Assessment of Company’s Business Processes
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Asoc. profesore, Dr.oec. Tatjana Survilo
Abstract Bakalaura darba autors: Oksana Lavrinoviča Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., Doc. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Uzņēmuma biznesa procesu novērtējums Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 26 attēli un 15 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, 27 angļu, un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika izanalizēta vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozare. Tika izprasti biznesa procesu būtība un procesu nepieciešamība uzņēmumos, vadīšanas stratēģijas, projektu vadīšanas un komandas veidošanas aspekti, ka arī komunikācijas procesu lomas uzņēmumu darbībā. Pētījumu daļā pētīti biznesa procesi tirdzniecības kanālā 2 atšķirīgiem amatiem. Veiktas nestrukturētas darbinieku intervijas. Izstrādāta Retail reģionālas tirdzniecības nodaļas Portera vērtības ķēdes karte. Veiktas fokusa grupas diskusijas komunikācijas procesu jautājumos. Izstrādāts VRIO modelis. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lavrinoviča, O., (2021). Uzņēmuma biznesu procesu novērtējums. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 59 lpp.
Keywords Biznesa procesi, uzņēmums, pilnveide, klients, tirdzniecība, efektivitāte. komunikācija
Keywords in English Business processes, company, improvement, customer, trade, efficiency, communication
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 07.05.2021 09:32:41