Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma apakšvienības biznesa restrukturizācijas stratēģijas izstrāde vakuuma sanitāro sistēmu ražošanas uzņēmuma dzelzceļa ritošā sastāva produktu nodaļai
Nosaukums angļu valodā Development of a Business Turnaround Strategy for the Railway Rolling Stock Department of a Vacuum Sanitation System Production Company
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Aldis Greitāns
Recenzents A.Koliškins
Anotācija Dzelzceļa nozares nozīmība visās tās izpausmēs globālā mērogā ir ar pieaugošu tendenci vilcienu energoefektivitātes, zema kaitīgo izmešu līmeņa, ātruma un ietilpības dēļ. Tas rada labu biznesa vidi un nākotnes perspektīvu dažādu vilcienu apakšsistēmu un palīgiekārtu piegādātājiem un ražotājiem. Šajā maģistra darbā ir analizēti iemesli vilcienu ritošā sastāva sanitāro vakuumsistēmu ražotāja Jets Rail SIA nespējai nostiprināties tirgū, aplūkota uzņēmuma ārējā un iekšējā vide ar SWOT, PESTEL, VRIO un TOWS metodēm, un uz konstatēto faktu pamata ir izvirzītas 5 alternatīvas stratēģijas uzņēmuma glābšanai. Stratēģijas ir analizētas ar SAF metodoloģijas palīdzību, tās salīdzinot pēc saderības, pieņamības un realizētspējas kritērijiem. Darba autors konstatē, ka divas stratēģijas ir ar līdzīgu nākotnes veiktspēju un riska pakāpi, taču balstoties uz investoru potenciālās peļņas, riska un organizatorisko pārmaiņu izvērtējuma, tiek ieteikts izvēlēties stratēģiju ieejai Indijas dzelzceļa sanitāro sistēmu tirgū. Darba noslēgumā tiek piedāvāts stratēģijas ieviešanas plāns, atsevišķi aplūkojot tās pārvaldības, produktu attīstības, operatīvos, tirdzniecības, IT, cilvēkresursu un finansu aspektus.
Atslēgas vārdi Stratēģija, Glābšana, Dzelzceļš, Ražošana, Jaunuzņēmums, Vakuumsistēmas, SAF, TOWS, PESTEL, VRIO, SWOT, Indija
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategy, Turnaround, Railway, Manufacturing, Startup, Vacuum, Sanitation, PESTEL, SWOT, TOWS, VRIO, SAF, India
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 05.05.2021 00:12:02