Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Uzņēmuma apakšvienības biznesa restrukturizācijas stratēģijas izstrāde vakuuma sanitāro sistēmu ražošanas uzņēmuma dzelzceļa ritošā sastāva produktu nodaļai
Title in English Development of a Business Turnaround Strategy for the Railway Rolling Stock Department of a Vacuum Sanitation System Production Company
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Aldis Greitāns
Reviewer A.Koliškins
Abstract Dzelzceļa nozares nozīmība visās tās izpausmēs globālā mērogā ir ar pieaugošu tendenci vilcienu energoefektivitātes, zema kaitīgo izmešu līmeņa, ātruma un ietilpības dēļ. Tas rada labu biznesa vidi un nākotnes perspektīvu dažādu vilcienu apakšsistēmu un palīgiekārtu piegādātājiem un ražotājiem. Šajā maģistra darbā ir analizēti iemesli vilcienu ritošā sastāva sanitāro vakuumsistēmu ražotāja Jets Rail SIA nespējai nostiprināties tirgū, aplūkota uzņēmuma ārējā un iekšējā vide ar SWOT, PESTEL, VRIO un TOWS metodēm, un uz konstatēto faktu pamata ir izvirzītas 5 alternatīvas stratēģijas uzņēmuma glābšanai. Stratēģijas ir analizētas ar SAF metodoloģijas palīdzību, tās salīdzinot pēc saderības, pieņamības un realizētspējas kritērijiem. Darba autors konstatē, ka divas stratēģijas ir ar līdzīgu nākotnes veiktspēju un riska pakāpi, taču balstoties uz investoru potenciālās peļņas, riska un organizatorisko pārmaiņu izvērtējuma, tiek ieteikts izvēlēties stratēģiju ieejai Indijas dzelzceļa sanitāro sistēmu tirgū. Darba noslēgumā tiek piedāvāts stratēģijas ieviešanas plāns, atsevišķi aplūkojot tās pārvaldības, produktu attīstības, operatīvos, tirdzniecības, IT, cilvēkresursu un finansu aspektus.
Keywords Stratēģija, Glābšana, Dzelzceļš, Ražošana, Jaunuzņēmums, Vakuumsistēmas, SAF, TOWS, PESTEL, VRIO, SWOT, Indija
Keywords in English Strategy, Turnaround, Railway, Manufacturing, Startup, Vacuum, Sanitation, PESTEL, SWOT, TOWS, VRIO, SAF, India
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 05.05.2021 00:12:02