Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Valsts pārvaldes iestādes personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Human Resource Management at a Governmental Institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Mg. paed. Armands Kalniņš
Anotācija Bakalaura darba autors: Guna Martuša Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.psih., Mg. oec. Sarmīte Gailīte Bakalaura darba temats: Valsts pārvaldes iestādes personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 1 angļu, un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: 1. daļā autore raksturo Iestādi un tās personālu, kā arī analizē jauno darbinieku ievadīšanu darbā un personāla novērtēšanas procesus Iestādē. 2. daļā autore aplūko teoriju un jaunākās tendences, kas saistītas jauno darbinieku ievadīšanu darbā un personāla novērtēšanu. 3. daļā autore piedāvā vairākus risinājumus personāla darbā ievadīšanas un personāla novērtēšanas procesu pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Martuša, G.: Valsts pārvaldes iestādes personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs/ G.Martuša, S.Gailīte. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2021. – 86 lpp.
Atslēgas vārdi Pārmaiņu vadība, Darbinieka rokasgrāmata, novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Change Management, Employee Handbook, evaluation
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 30.04.2021 10:02:18