Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Valsts pārvaldes iestādes personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement of Human Resource Management at a Governmental Institution
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Mg. paed. Armands Kalniņš
Abstract Bakalaura darba autors: Guna Martuša Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.psih., Mg. oec. Sarmīte Gailīte Bakalaura darba temats: Valsts pārvaldes iestādes personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 1 angļu, un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: 1. daļā autore raksturo Iestādi un tās personālu, kā arī analizē jauno darbinieku ievadīšanu darbā un personāla novērtēšanas procesus Iestādē. 2. daļā autore aplūko teoriju un jaunākās tendences, kas saistītas jauno darbinieku ievadīšanu darbā un personāla novērtēšanu. 3. daļā autore piedāvā vairākus risinājumus personāla darbā ievadīšanas un personāla novērtēšanas procesu pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Martuša, G.: Valsts pārvaldes iestādes personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs/ G.Martuša, S.Gailīte. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2021. – 86 lpp.
Keywords Pārmaiņu vadība, Darbinieka rokasgrāmata, novērtēšana
Keywords in English Change Management, Employee Handbook, evaluation
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 30.04.2021 10:02:18