Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Vairumtirdzniecības uzņēmuma personāla ievadīšanas un adaptācijas procesu pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Employee Induction and Adaptation Process at Wholesale Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Lektors p.i. Daiga Maurere
Anotācija Noslēguma darba autors: Līga Ponomarenko Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. Psih., Mg. Oec., Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Vairumtirdzniecības uzņēmuma personāla ievadīšanas un adaptācijas procesu pilnveidošanas projekts. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu un 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika raksturots uzņēmums kopumā, veikta uzņēmuma SVID analīze, analizēta uzņēmuma struktūra, sastāvs, veidotas aptaujas anketas, veikta personāla ievadīšanas un adaptācijas procesu analīze uzņēmumā. Teorētiskajā daļā tika pētīta personāla ievadīšanas un adaptācijas procesu teorētiskie aspekti dažādu autoru skatījumā, kā arī šo procesu ietekmējošie faktori – personāla psiholoģija, efektīva komunikācija uzņēmumā, komandas nozīmīgums un cilvēkresursu novērtēšana. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti 3 projekti personāla ievadīšanas un adaptācijas procesu pilnveidošanai: 1. personāla ievadīšanas projekts, 2. veiksmīga komunikācijas un komandas izstrāde uzņēmumā, 3. darbinieku novērtēšanas un pārrunu ieviešana uzņēmumā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ponomarenko L. (2021). Vairumtirdzniecības uzņēmuma personāla ievadīšanas un adaptācijas procesu pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 72 lpp.
Atslēgas vārdi Vairumtirdzniecības uzņēmums, personāla ievadīšana, personāla adaptācijas process
Atslēgas vārdi angļu valodā Wholesale company, employee entry, employee adaptation process
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 27.04.2021 10:13:39