Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Vairumtirdzniecības uzņēmuma personāla ievadīšanas un adaptācijas procesu pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement of Employee Induction and Adaptation Process at Wholesale Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Lektors p.i. Daiga Maurere
Abstract Noslēguma darba autors: Līga Ponomarenko Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. Psih., Mg. Oec., Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Vairumtirdzniecības uzņēmuma personāla ievadīšanas un adaptācijas procesu pilnveidošanas projekts. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu un 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika raksturots uzņēmums kopumā, veikta uzņēmuma SVID analīze, analizēta uzņēmuma struktūra, sastāvs, veidotas aptaujas anketas, veikta personāla ievadīšanas un adaptācijas procesu analīze uzņēmumā. Teorētiskajā daļā tika pētīta personāla ievadīšanas un adaptācijas procesu teorētiskie aspekti dažādu autoru skatījumā, kā arī šo procesu ietekmējošie faktori – personāla psiholoģija, efektīva komunikācija uzņēmumā, komandas nozīmīgums un cilvēkresursu novērtēšana. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti 3 projekti personāla ievadīšanas un adaptācijas procesu pilnveidošanai: 1. personāla ievadīšanas projekts, 2. veiksmīga komunikācijas un komandas izstrāde uzņēmumā, 3. darbinieku novērtēšanas un pārrunu ieviešana uzņēmumā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ponomarenko L. (2021). Vairumtirdzniecības uzņēmuma personāla ievadīšanas un adaptācijas procesu pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 72 lpp.
Keywords Vairumtirdzniecības uzņēmums, personāla ievadīšana, personāla adaptācijas process
Keywords in English Wholesale company, employee entry, employee adaptation process
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 27.04.2021 10:13:39