Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Materiālās un nemateriālās motivēšanas pilnveides projekts pašvaldībā
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Tangible and Intangible Motivation Tools in a Municipality
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents LR Valsts kontroles Personālas daļas vadītāja Ilze Valdovska
Anotācija Noslēguma darba autors: Aksana Štālberga Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., docente (prakt.) Līga Kamola) Noslēguma darba temats: Materiālās un nemateriālās motivēšanas pilnveides projekts pašvaldībā . Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3. daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 9.tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu ,13 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba autore iepazinusies ar esošajiem materiālajiem un nemateriālajiem motivēšanas līdzekļiem pašvaldībā. Pētījusi pašvaldības darbinieku iesaisti un piederību novada attīstībā. Analizējusi zinātnisko literatūru par motivēšanu, tās veidiem. Izstrādājusi materiālās un nemateriālās motivācijas pilnveidošanas projektus pašvaldībā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Kamola L., Štālberga A.. (2021). Materiālās un nemateriālās motivēšanas pilnveides projekts pašvaldībā Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 62 lpp.
Atslēgas vārdi Valsts iestāde, materiālā, nemateriālā motivācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Material and Intangible Motivation Improvement
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 23.04.2021 14:10:24