Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Materiālās un nemateriālās motivēšanas pilnveides projekts pašvaldībā
Title in English Project on Improvement of Tangible and Intangible Motivation Tools in a Municipality
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer LR Valsts kontroles Personālas daļas vadītāja Ilze Valdovska
Abstract Noslēguma darba autors: Aksana Štālberga Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., docente (prakt.) Līga Kamola) Noslēguma darba temats: Materiālās un nemateriālās motivēšanas pilnveides projekts pašvaldībā . Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3. daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 9.tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu ,13 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba autore iepazinusies ar esošajiem materiālajiem un nemateriālajiem motivēšanas līdzekļiem pašvaldībā. Pētījusi pašvaldības darbinieku iesaisti un piederību novada attīstībā. Analizējusi zinātnisko literatūru par motivēšanu, tās veidiem. Izstrādājusi materiālās un nemateriālās motivācijas pilnveidošanas projektus pašvaldībā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Kamola L., Štālberga A.. (2021). Materiālās un nemateriālās motivēšanas pilnveides projekts pašvaldībā Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 62 lpp.
Keywords Valsts iestāde, materiālā, nemateriālā motivācija
Keywords in English Material and Intangible Motivation Improvement
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 23.04.2021 14:10:24