Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Pētījumi par Covid-19 ierobežojumu ietekmi uz patērētāju izvēli mazumtirdzniecības aptiekās Latvijā
Nosaukums angļu valodā Research about Covid-19 Lockdown Impact on Consumer Preference Between Retail Pharmacies in Latvia
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents P.Elksne
Anotācija Bakalaura darba nosaukums: Pētījumi par COVID-19 ierobežojumu ietekmi uz patērētāju izvēli starp mazumtirdzniecības aptiekām Latvijā. par pircēju izpratni par konkurenci starp mazumtirdzniecības aptiekām. Zinātniskie vadītāji: Inese Muzikante,Ph.D, Ronalds Cinks, Mg.Psych.; Jānis Grēviņš, Ph.D; Kumar Agrwal, M.Ed; Jesse Turner, B.Sc. Darba apjoms: 46.lpp, 5 tabulas, 2 pielikumi. Pētījuma valoda: angļu Galvenie ienformācijas avoti: mācību grāmatas un vietnes, zinātniskie žurnāli. Pētījuma mērķis: izpētīt COVID-19 ierobežojumu ietekmi uz patērētāju izvēli starp mazumtirdzniecības aptiekām Latvijā, nosakot vai patērētāju izvēli ietekmējošo faktoru nozīme ir vai nav mainījusies pirms un pēc COVID-19 ierobežojumu izsludināšanas Latvijā. Pētījuma teorētiskā un praktiskā nozīme: darbā definētie cilvēka uztveres ietekmējošie faktori: personiskie, psiholoģiskie vai sociālie, kā arī konkurences priekšrocības faktori, kuru ietekme tiek pārbaudīta un salīdzināta pirms un pēc COVID-19 ierobežojumu izsludināšanas Latvijā, lai noskaidrotu vai Latvijas farmācijas produktu patērētāju izvēli attiecībā pret mazumtirdzniecības aptiekām ietekmējošo faktoru nozīmība ir mainījusies pirms un pēc COVID-19 ierobežojumu izsludināšanas Latvijā, aptauju veidā. Dati tika apkopoti un tika aprēķināti aptaujāto vidējie rādītāji attiecībā pret personiskajiem, psiholoģiskajiem and sociālajiem faktoriem, kā arī konkurences priekšrocības faktori, kuri ietekmē cilvēku pirkšanas lēmumu un izvēli. Iegūtie dati apstrādāti ar aprakstošās un secinošs analīzes metodi, lai noteiktu vidējā patērētāja viedokli par izvēli ietekmējošo faktoru nozīmi, kad notiek izvēle starp Latvijas mazumtirgotāju aptiekām un uzzinātu, kurš no patērētāja viedokļa ietekmējošajiem faktoriem ir mainījies COVID-19 ierobežojumu laikā.
Atslēgas vārdi COVID-19, pircēji, patērētāji, lēmumu pieņemšana, psiholoģiskie faktori, sociālie faktori, personiskie faktori, aptieka, mazumtirdzniecība, patērētāju uzvedība
Atslēgas vārdi angļu valodā COVID-19, consumer, psychological factor, personal factor, social factor, decision making, pharmacy, consumer behavior
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 16.04.2021 12:13:48